Bộ Chiếu phản 1 tấm gỗ Cẩm Keva vân chun nghìn năm Vip – CN383

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: CN383

Kích thước: 493 * 192(185*173) * 15cm

Chất liệu: Gỗ Cẩm Keva