Tượng Di Lặc thế nhị khúc gỗ cẩm lai Việt Nam DL01

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: DL01
Kích thước: Cao 1,05m, đường kính 50cm, rộng 70cm
Chất liệu: Gỗ cẩm lai Việt Nam