Chiếu ngựa 1 tấm gỗ Câm lai khủng CN08

Liên hệ: 0367.94.9999

Tấm Sập phản gỗ này chọn ra từ tấm cật bắp gỗ cây gỗ Cẩm Lai Khủng đường kính 2,4m. Điểm đặc biệt sản phẩm có Vân Chun Nu nhỏ Tự nhiên Đẳng cấp và rất giá trị mà không phải cây gỗ tự nhiên nào cũng có được.