Tượng Cụ Di Lặc đứng cá chép gỗ cẩm Việt Nam DL05

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: DL05
Kích thước: Cao 60cm, sâu 22cm, rộng 56cm
Chất liệu: Gỗ cẩm Việt Nam