Sập thờ tứ linh nghê quỳ gỗ Cẩm ST102

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: ST102
Kích thước: D 2.17 * R 1.07 * C 1.28
Chất liệu: Gỗ Cẩm