Chiếu phản 1 tấm gỗ cẩm KEVA Nam Phi – CN388

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: CN333
Kích thước: 566 * 212 * 25cm
Chất liệu: Gỗ Cẩm Keva