Bộ Chiếu phản 1 tấm gỗ Cẩm Keva Khủng vân chun – CN399

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: CN399
Kích thước: 479 * 197 * 42cm
Chất liệu: Gỗ Cẩm Keva