Bộ Chiếu phản 1 tấm gỗ Cẩm Keva Khủng vân chun – CN389

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: CN389
Kích thước: 479 * 198 * 20cm
Chất liệu: Gỗ Cẩm Keva