Bộ Chiếu phản 1 tấm gỗ Cẩm Keva Khủng vân chun – CN368

Liên hệ: 0367.94.9999

Mã: CN368
Kích thước: 489 * 189 * 27cm
Chất liệu: Gỗ Cẩm Keva